toshikoskennel.Com © 2009                    

 

 

 

Toshikos kennel 

 

Lagotto Romagnolo

 

 

Seriøs avl???

 

Klubben - Norsk Lagotto klubb - ønsker et helseregister, som inneholder opplysninger utover det vi finner i Norsk Kennel Klub sin DogWeb. I DogWeb finner vi øyelysinger, Hd og AA. Hva klubbens register skal inneholde er ikke avklart enda, men det vil vel dreie som målbare faktorer som tannstatus, pelsfeil og om hanner har sine testikler og status for en EPI-gen-test.  Ellers kan det være andre ting konstantert av oppdretter eller veterinær, som allergi og mentale problemer.

 

Det er på ingen måte tenkt at et helseregister skal være en ”synse-plass” hvor oppdrettere skal kunne ”kaste skitt” om hverandre, men en plass hvor oppdrettere og valpekjøpere lett skal kunne innhente informasjon til avl eller valpekjøp. En helt super ting synes jeg både som oppdretter og valpekjøper.

 

I dag er det slik at det kun er de få tingene som står registrert i DogWeb som vi på en enkel måte kan finne ut av. Det er få, kanskje ingen, oppdrettere som legger ut noe negativt om sitt oppdrett på sine hjemmesider, og dermed blir det svært vanskelig å finne hva som egentlig er status til et avlsdyr. Det er nemlig slik at avlsdyrets søsken og foreldre også er svært viktig for avl. Det hjelper lite med ett pakteksemplar - dersom resten av kullet er bare elendighet.

 

Og nå tenker dere sikkert  - ”og hun sa ikke kaste skitt”.. Ja, jeg sa og mente det - men å være ærlige og innse at ikke alle dyr er avlsdyr, og ikke alle kull ble bra, er en helt annen sak. Jeg ønsker meg intenst at lagotten skal være en helsemessing sunn og frisk hund, og en mentalt stabil hund.  I dag må vi bare stikke fingeren i jorden og innse at det ikke er helt slik..  Mentalt har nesten skjedd en katastrofe innen rasen, enkelte hunder lar seg vanskelig håndtere og avreagerer svært dårlig. Flere veterinærer vil ikke ha lagottoen inn til undersøkelser uten munnkurv!?!? Dette er jo ikke bra, og finnes  bare en måte å gjøre noe med det, og det er gjennom bedre avl!

 

Det florerer med pelsfeil i rasen, ikke slik at det  alltid gir hunden smerter eller plager - men helt feil i forhold til rasestandard - for å få bokt med dette må det komme frem i dagen og ikke forbli en hemmelighet hos den enkelte oppdretter. Pelsfeilene er stri pels, uten krøller og bare flekker, og kombinasjoner av dette.  Det er også kjent at en del hunder plages med klø og utslett, noe som er en reell plage både for hund og eier. Slike problemer er ofte en begynnelse på et nedsatt immunforsvar, og begynnelsen til langt verre plager om vi ikke tar hensyn til det i vår avl. Og for å kunne ta hensyn til det må vi vite om det.

 

Ut fra dette er jeg ganske forbauset om at det fra oppdretteres side er en lunken innstilling til et slikt heleregister.  ??? Hvorfor? Har de ikke reint mel i posen eller er det noe annet som skremmer dem? 

Har avl blitt en nødvendig inntektskilde slik det ikke lenger er rom for å prioritere helse?

 

Selv har jeg enda en idiologi om å skape den ”perfekte hund” før jeg legger opp – dette innebærer en sunn og frisk hund så nært opp til standard som mulig.
Jeg hilser et slikt register gledestrålende velkommen - men skal det virkelig fungere og gjøre noe bra for rasen på sikt, må vi alle bidra…åpenhjertig og ærlig!

 

Fra en med store håp for rasen

Toshikos kennel ved Synnøve Presthaug