Juvenil epilepsi hos lagotto

Lagotto har en form for epilepsi som små valper, som vanligvis når det opptrer, kommer mellom 4 –9 ukers alder. Noen få har symptomer opp til 13 uker alder, og noen tidligere enn 4 uker.

For en tid siden kalte vi disse valpene bare for ”skake-valper” fordi de symptomer de viste var risting/sjelving. Noen få valper ble stive i kroppen og falt om, men var bevisste. Vi syntes dette lignet på epilepsi, men undersøkelser var ikke forenelig med epilepsi. Og som oppdrettere ante vi ikke hva det var og hva det kom av, bare at det gikk over og at valpene ble helt friske. Det forekom ikke i alle kull, men i enkelte kombinasjoner, så vi forstod at det var noe arvelig. Valper som hadde visst tegn på sykdom ble ikke brukt videre i avl. Men når vi importerte hunder viste vi ikke hvordan de hadde vært som valper. I ettertidkan vi se at en del av de valper/hunder som kom fra utlandet enten var bærere eller syke individer.

Nå har det i Finland blitt utviklet en gen-test (våren 2008), og genet de har klart å isolere er genet for juvenil epilepsi (juvenil=ungdommelig). Endelig vet vi med sikkerhet hva dette er, og det er ufarlig! Ingen grunn til panikk, bare bevisst avl med kjent status for genet hos avlsdyrene.

Juvenil epilepsi har en autosomal recessiv nedarving, noe som betyr at sykdommen må finnes hos begge foreldre for at det skal bli syke avkom. I følge Mendels genetiske lov vil arvegangen for dette genet bli som følger:

 

Parer man to friske hunder får man kun friske – genetisk frie avkom. Disse trenger vi ikke teste for genet.

 

Parer man en syk hund og en frisk hund får man kun bærere av genet, 100% av valpene er bærere, og disse trenger vi heller ikke teste, fordi de er bærere.

 

Parer man en bærer av genet og en fri for genet, vil man få 50% fri og 50% bærere, valper som må testes før avl for å vite hvem som er hva.

 

Parer man derimot to bærere, får man alle tre varianter av avkom, bærer, syke og fri, (50% bærere, 25% syke og 25% fri).

Så hvordan skal vi forholde oss som oppdrettere og valpekjøpere??

For det første vil jeg si at dette slett ikke er så alvorlig som noen vil ha det til, heller ikke noen farlig eller vond sykdom for hunden. Valpene er nesten alltid friske før de har oppnådd alder for levering til valpekjøper

Men jeg synes det er viktig at avlsdyr testes fortløpende nå, for da vet vi hvilke valper som må testes eller ikke, før de evnt. brukes i avl. Jeg ser ingen hensikt i å teste alle valper før levering, så fremt de ikke har vist symptomer på sykdom. Og har de vist symptomer på sykdom, kan man med stor sikkerhet gå ut fra at det er syk valp (i kombinasjoner hvor det er mulig at det oppstår).

 

Jeg føler litt på at det har oppstått en aldri så liten panikk hos enkelte, men det må jeg si er helt unødvendig – dette har nok vært hos Lagottoen i evigheter – kanskje alltid, for alt vi vet. Italienerne ville ikke høre snakk om det da jeg for 8 – 9 år siden konfronterte dem med problemet, men må innrømmer de at de viste om det, og at de også vil teste sine hunder.

 

Vi må nå avls-messig skynde oss sakte, men mest av alt teste avlsdyr for å vite hva vi har og hva vi får. Det er ingen grunn til panikk, - verken som valpekjøper eller som oppdretter. En syk hund, en fri hund og en bærer er like gode individer, vi må bare være oss beviste hva vi holder på med i avlsarbeidet… Og som valpekjøper eller bare eier av en hund – er det mange andre faktorer som er mye viktigere enn dette genet, som for eksempel om foreldrene er HD-fri, gemytt og generell helse (allergi/immunforsvar m.m.) som kan gi hunden plager og smerter gjennom hele livet. Og i verste fall gir hunden kort liv. Dette genet vil ikke plage hunden noe mer gjennom livet enn de få ”anfall” den får som ung valp…..

Dukker det opp ny informasjon om Lagottoens Juventil Epilepsi og genet skal jeg selvsagt føye det til her eller revidere det som er sagt her slik at informasjonen er riktig til enhver tid.

Har du spørsmål eller kommentarer ta gjerne kontakt med meg,

 

 

Synnøve Presthaug