Bak hvert av temaene under finnes en artikkel skrevet av meg

(klikk på tema og siden kommer opp)

Generelt om min avlsfilosofi finnes her

Her er noen erfaringer jeg har gjort meg om Lagottoens mentalitet

Her finner dere Mine tanker om Hd og avl , der jeg sier noe om hvordan sammenhengen mellom Hd og avl,

miljø, foring og trening av valper kan være

Juvenil Epilepsi hos Lagotto, en arvelig sykdom hos rasen

Å vite noe om pelsstell kan være nytting, her finner dere litt informasjon om det